B-VegAna, Anàlisis de Vegetació i Biodiversitat

B-VegAna és un joc d'eines Java que permet la gestió integral de diversos tipus d'informació sobre biodiversitat: taxonomia, literatura, cites, distribució, etc.

http://biodiver.bio.ub.es/veganaweb/

B-VegAna (Anàlisis de Vegetació i de Biodiversitat) és un sistema integrat orientat d'emmagatzematge, gestió i anàlisis de dades ecològiques. El paquet està format per diversos programes que poden ser executats de forma independent.

Està format per deu programes (Fagus, Quercus, Ginkgo, Yucca, Zamia, Taxus, Webherb, Wisteria WMS, Welwitschia y Araucaria). Els set primer permeten a qualsevol usuari gestionar dades sobre la biodiversitat mitjançant una interfície moderna i usant mètodes unificats, els tres restants ofereixen serveis web. Després de nou anys de desenvolupament s'han convertit en eines sòlides amb el valor afegit d'interactuar amb grans bases de dades.

Tool: B-VegAna, Anàlisis de Vegetació i Biodiversitat

Thumbnail image for tool