Стандарти даних

Спільні стандарти даних дозволяють зібрати в індексі GBIF сотні мільйонів первинних записів з біорізноманіття.

Detail of *Elodea*
Macrophotograph of Elodea cells and chloroplast by Brandon Zierer. Licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Дані, доступні через GBIF.org та пов’язані сервіси, є результатом праці мережі учасників та видавців GBIF, що застосовують спільні правила та конвенції для запису та структурування тисяч різних наборів даних, отриманих із сотень установ по всьому світу. Спільні стандарти даних дозволяють зібрати в індексі GBIF сотні мільйонів первинних записів з біорізноманіття.

У галузі біорізноманіття групою, яка зазвичай відповідає за розробку та підтримку стандартів даних, є асоціація з Інформаційних Стандартів Біорізноманіття (Biodiversity Information Standards). Це некомерційне науково-освітнє об’єднання, філіал Міжнародного Союзу Біологічних Наук (International Union of Biological Science), зосереджене на розробці стандартів для обміну біологічними даними та даними біорізноманіття. Члени спільноти з біорізноманіття зазвичай посилаються на цю групу як на TDWG (вимовляється тад-віґ)—залишкове нагадування про її попереднє існування у якості робочої групи з питань таксономічних баз даних (Taxonomic Databases Working Group).

Широко вживані стандарти

Darwin Core

Darwin Core Standard (DwC) пропонує стабільну, просту та гнучку схему для компіляції даних про біорізноманіття з розрізнених джерел. Більшість наборів даних, що розповсюджуються через GBIF.org, публікуються у форматі Darwin Core Archive (DwC-A).

EML: Ecological Metadata Language

Мова екологічних метаданих (Ecological Metadata Language) або EML—це стандарт метаданих, який записує інформацію про екологічні набори даних у серії модульних та розширюваних документів типу XML. Усі описи наборів даних на GBIF.org покладаються на ‘метадані’ (тобто інформацію про дані), що підтримуються стандартом EML. EML має відкритий код; їм керує та його розробку підтримує Мережа знань про біокомплексність (The Knowledge Network for Biocomplexity). Кожен Darwin Core Archive включає файл EML (записаний у форматі XML) як один із своїх компонентів.

BioCASe / ABCD

Служба доступу до біологічних колекцій (Biological Collection Access Service), яку зазвичай називають BioCASe,—це міжнародна мережа, що поєднує дані біологічних колекцій з природничих музеїв, ботанічних/зоологічних садів та науково-дослідних установ. BioCASe покладається на стандарт обміну даними з доступу до даних біологічних колекцій (Access to Biological Collections Data [ABCD] data exchange standard), яким також керує TDWG.