Долучитися до GBIF

Що потрібно, аби долучитися до мережі GBIF?

Pronghorn Antilocapra americana
A herd of pronghorns (Antilocapra americana) by Greg Lasley. Photo licensed under CC BY-NC 4.0.

Члени GBIF національного рівня та рівня організацій (у минулому відомі як Учасники) представляють уряди держав та установи з усього світу. Окрім цього, наша мережа охоплює сотні організацій, що публікують дані про біорізноманіття, а також волонтерів, що беруть участь у дедалі більшій кількості програм громадської науки у всьому світі.

Хто може долучитися

Формальні відносини між членами мережі GBIF визначаються Меморандумом про Взаєморозуміння (МПВ). Відповідно до МПВ, Учасником може бути

 • країна
 • спеціальна економічна зона
 • міжурядова чи міжнародна організація
 • організація міжнародного масштабу

Члени мають підписати МПВ та виразити намір дотримуватися його положень.

Країна стає Учасником GBIF шляхом підписання Меморандуму про Взаєморозуміння GBIF, добровільного документа, що не несе юридичних зобов’язань, за яким країни погоджуються на загальні принципи вільного та відкритого доступу до даних про біорізноманіття. Підписувати документ має міністр або держслужбовець високого рангу з відповідного урядового департаменту або національної агенції з відповідних питань.

Навіщо долучатися? Які переваги надає членство в GBIF?

Для урядів держав формальна участь у GBIF відкриває для співробітників міністерств та дослідників цілий спектр формальних та неофіційних напрямів співпраці з міжнародною спільнотою, чия професійна та технічна експертиза може допомогти задовольняти національні потреби та зобов’язання щодо біорізноманіття. Такими можливостями можуть бути:

 1. Участь у проєктах з менторства та тренування через Програму підтримки для підвищення спроможностей
 2. Участь у таких програмах, як BID (Інформація про біорізноманіття для розвитку) та BIFA (Фонд підтримки інформації про біорізноманіття в Азії)
 3. Розвиток регіональних стратегій та співпраці
 4. Встановлення робочих відносин з іншими Учасниками GBIF та Секретаріатом
 5. Інформаційні ресурси та інструменти у відкритому доступі для розвитку національної інформаційної інфраструктури про біорізноманіття

Учасники інтегрують дані первинного біорізноманіття, залучені із власних колекцій та мереж спостерігачів з даними, які вже були опубліковані з інших країн через GBIF. Потім дослідники та особи, відповідальні за прийняття рішень, можуть отримати доступ та використовувати найкращу наявну доказову базу для розв’язання питань, пов’язаних із національними пріоритетами щодо біорізноманіття.

Члени GBIF, які залучають дані з національних установ, допомагають країні виконувати свої зобов’язання відповідно до Конвенції про біологічне різноманіття (КБР), зокрема Айтінське цільове завдання №19 щодо обміну знаннями про біорізноманіття. Воно, у свою чергу, підтримує цілу низку інших завдань, зокрема:

 • Завдання 9 (інвазивні види)
 • Завдання 11 (охоронювані території)
 • Завдання 12 (запобігання вимиранню)
 • Завдання 13 (збереження генетичних ресурсів)

Дані, мобілізовані членами GBIF, також є внеском щодо досягнення Цілей сталого розвитку ООН (ЦУР) шляхом їх застосування до завдань поза межами охорони біорізноманіття, наприклад, у політиці інформування про продовольчу безпеку, про кошти для існування, здоров’я людей та наслідки зміни клімату. Країнам-членам GBIF також простіше вносити дані до регіональних оцінок IPBES та заповнювати прогалини в даних, виявлені в процесі оцінювання.

Осередки національного рівня та рівня організацій, відповідальні за координацію мобілізації та використання даних про біорізноманіття, співпрацюють з мережею GBIF на регіональному та глобальному рівнях. За таких умов працівники осередків отримують доступ до вдосконалення навичок та тренувань, а також можливість ділитися професійними знаннями та досвідом, найкращими методами та стратегіями для організації використання відкритого доступу до даних у дослідженнях та політиці. Методологічні рекомендації щодо створення та налагодження ефективної роботи осередків узагальнені та задокументовані англійською, французькою, іспанською та португальською мовами.

Члени GBIF національного рівня часто підтримують власні веб-сайти з відкритим доступом та портали даних. Ці інструменти допомагають інформувати вчених, дослідників, громадян та політиків про місцеве біорізноманіття, дотримуючись міжнародних зобов’язань та вимог щодо інформації та знань про біорізноманіття.

Як долучитися

1. Оберіть відповідну категорію членства

GBIF має три типи членства. Перші два стосуються країн, третій – усіх інших організацій.

 • Учасники з правом голосу – це країни, які дотримуються положень Меморандуму про Взаєморозуміння та вносять фінансовий внесок у щорічний бюджет GBIF. Ці Учасники мають право голосу в наглядовій раді GBIF, а також інші переваги.
 • Асоційовані країни-Учасники наразі не вносять фінансових внесків у GBIF. Асоційовані Учасники можуть брати участь в обговореннях наглядової ради, але не можуть голосувати. Країни можуть зберігати статус асоційованого Учасника тимчасово, до п’яти років після дати підписання Меморандуму. У цей період країна має вирішити: стати Учасником з правом голосу, спостерігачем або вийти з GBIF.
 • Інші асоційовані Учасники – це міжнародні організації, міжурядові організації, інші організації міжнародного масштабу або спеціальні економічні зони, які готові дотримуватися положень Меморандуму. Їхні представники можуть відвідувати зустрічі наглядової ради GBIF, надавати схвалення видавцям даних та співпрацювати під час регіональних зустрічей, програм менторства, тренінгів та інших заходів, але вони не мають права ставати Учасниками з правом голосу і не зобов’язані вносити фінансові внески.

2. Надішлість лист про наміри

Для того, щоб стати Учасником GBIF, відповідний урядовий департамент чи представник організації високого рангу має надіслати офіційний лист про наміри голові наглядової ради (див. Шаблони нижче) із наміром підписати Меморандум про Взаєморозуміння (МПВ).

У листі має бути зазначено, що країна або організація посутньо погоджується з намірами, переліченими в МПВ, і зокрема висловлює готовність створити власний Осередок, ділитися даними про біорізноманіття та активно брати участь у впровадженні Робочої програми GBIF.

Лист про наміри, підписаний міністром або департаментом міністерства, має містити інформацію про відомство чи установу, яка має повноваження для підписання МПВ та представлятиме країну в наглядовій раді GBIF.

Якщо країна бажає стати Учасником з правом голосу, вона, крім того, повинна висловити готовність вносити фінансовий внесок у GBIF, як зазначено у пункті 9 Меморандуму, та вказати реквізити у фінансовій угоді з Секретаріатом.

Виконавчий комітет GBIF розглядатиме усі клопотання щодо статусу Учасника та визначатиме, чи відповідає заявка вимогам МПВ та процедурним правилам GBIF. Якщо петиція буде задоволена, то буде надіслано підписану копію Меморандуму. Для Учасників з правом голосу Секретаріат додатково визначатиме фінансові внески у фінансовій домовленості.

Більш детальну інформацію про процедуру див. у Статті IV – Вимоги до участі в Процедурних правилах, погоджених наглядовою радою.

Потенційні члени мають адресувати свої листи про наміри до:

Chair of the GBIF Governing Board
GBIF Secretariat
Universitetsparken 15
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark

3. Підпишіть Меморандум про Взаєморозуміння (МПВ)

Після того, як виконавчий комітет GBIF отримає та схвалить клопотання про приєднання до GBIF, висловлене в листі про наміри, заявник буде повідомлений. Після цього, призначений міністр, держслужбовець чи інший представник зможе підписати Меморандум про Взаєморозуміння. Після отримання підписаного Меморандуму про Взаєморозуміння країна або організація стає Учасником GBIF та отримує інформацію про наступні кроки, а також про призначення голови делегації та керівника осередка (деталі про ролі та обов’язки).