Dyntaxa - Svensk taxonomisk databas

Checklist dataset published by ArtDatabanken

  • 60,395

    Species
  • 105,768

    Taxa
View species

Summary

Full Title

Dyntaxa - Svensk taxonomisk databas

Description

Dyntaxa är en svensk taxonomisk databas över Sveriges organismer. Den fungerar som normerande begreppslista i ArtDatabankens övriga databaser, exempelvis Artportalen, och utnyttjas i växande utsträckning även av externa användare i Sverige. Dyntaxa innehåller taxonomisk information om ca 58 500 arter (juni 2011), varav merparten förekommer mer eller mindre regelbundet i Sverige. Detta motsvarar 80–90 % av de arter som är kända från Sverige. Målsättningen är att alla arter med dokumenterad förekomst i Sverige skall finnas med i databasen – åtminstone de flercelliga arterna och sådana encelliga arter som omfattas av Naturvårdsverkets miljöövervakning. Utöver dessa arter finns ett stort antal namn på andra taxonomiska nivåer, vetenskapliga synonymer, svenska namn m.m. Sammanlagt inkluderar databasen fler än 146 000 namn (juni 2011). Dyntaxa uppdateras kontinuerligt med tidigare ej registrerade arter, nya arter för Sverige, ändringar av taxonomin, och införande av svenska namn och synonyma vetenskapliga namn.

Language of Metadata

SWEDISH

Language of Data

ENGLISH

Originator
Oskar Kindvall
Artdatabanken Sweden
Metadata author
David Remsen
Programme Officers
GBIF Secretariat Universitetsparken 15 2100 Copenhagen Denmark +45 28751472
Administrative contact
Oskar Kindvall
Artdatabanken Sweden

doi:10.15468/j43wfc

Published by

ArtDatabanken

Publication Date

08-Mar-2012

Registration Date

08-Mar-2012

Served by

HTTP Installation

Networks

Links

External Data

Metadata Documents

Browse Taxonomy

0 Georeferenced data

View records

All records | In viewable area

Description

Sverige

About

What does this map show?

Other Contacts

User
Tim Robertson