Big data voor biodiversiteit: GBIF.org, meer dan 1 miljard waarnemingen

Deze mijlpaal werd behaald op 4 juli 2018 en is het gevolg van een collectieve inspanning om gegevens rond de biodiversiteit van onze planeet te verzamelen en te delen, dankzij meer dan 1.200 instellingen in 123 landen en met meer dan 1.000.000 onderzoekers en burgers wereldwijd.

Metridium_dianthus- BGuichard-120583
Frilled anemone (Metridium dianthus). Photo by B. Guichard, Agence Française pour la Biodiversité, licensed under CC BY-NC-SA 4.0

GBIF.org heeft op 4 juli 2018 een recordaantal gepubliceerde records bereikt, 1 miljard waarnemingen dankzij de publicatie van een grote dataset uit de Franse Nationale Inventaris van Natuurlijk Erfgoed (l'Inventaire National du Patrimoine Naturel). De 1-miljardste waarneming is één van een Zeeanjelier (Metridium dianthus) geobserveerd in Saint-Pierre en Miquelon, een Franse archipel in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan. De waarneming van dit ongewervelde dier op zee is een van 150.097 records verzameld via BioObs (Base pour l'Inventaire des Observations Subaquatiques), een citizen science tool die duikers in staat stelt om over het mariene milieu te leren en tegelijkertijd bij te dragen aan een nationale inventaris van onderwatersoorten.

Deze mijlpaal getuigt van een grote collectieve inspanning en is mogelijk gemaakt door het werk van de GBIF community, een divers netwerk van meer dan 1.200 publieke en private organisaties uit 123 landen. GBIF's website en onderzoeksinfrastructuur biedt iedereen, overal, directe toegang tot gratis en open data over waar en wanneer leven geïnventariseerd is op aarde.

Read the original news item in English

De voorbije jaren waren het voornamelijk de bijdragen van o.a. Biologen, veldonderzoekers, IT-professionals, curatoren, biodiversity informatici en data scientists die data publiceren op GBIF. Maar sinds de recentelijke komst van een aantal natuurverenigingen en citizen-science projecten zijn er op GBIF meer dan één miljoen mensen die hun data delen.

Het altijd groeiend aantal waarnemingen op GBIF.org gaat samen met een voortdurende stijging van het aantal te vinden soorten op het portaal. Dit toont waar GBIF de nadruk op legt, namelijk het vullen van taxonomische en geografische leegtes in de kennis van de biodiversiteit van onze planeet. Sinds april 2018 vind je op GBIF.org minstens één waarneming voor 1.049.839 verschillende soorten, dat is 62% van de soorten in de meest recente versie van de soortenlijst Catalog of Life.

GBIF's occurrence portaal biedt een ongeëvenaarde bron voor zowel wetenschappelijk onderzoek als beleid, door de ondersteuning van ‘big data’-principes.
Gemiddeld verschijnen er elke dag bijna twee peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die afhankelijk zijn van gegevens die toegankelijk zijn gemaakt via GBIF.org. Zo helpt GBIF onder andere om de evolutionaire geschiedenis van onze planeet beter te begrijpen of om modellen te maken die de impact van snel veranderende omstandigheden voor het leven op aarde proberen te begrijpen. Maar er is meer: GBIF beperkt zich niet enkel tot onderzoeks- en managementthema's rond soortenbehoud, beschermde gebieden of risico's van exotische en invasieve soorten. Onderzoekers bestuderen dankzij GBIF ook hoe we de voedselzekerheid kunnen verbeteren door wilde planten, die gerelateerd zijn aan belangrijke gewassen, te behouden of wanneer we moeten opletten voor het uitbreken van voor de mens gevaarlijke ziektes gelet op de distributie van dieren die deze ziekteverwekkers dragen. GBIF geeft ook aan waarom de voordelen en diensten die de natuur de mens geeft, afhankelijk zijn van biodiversiteit.

"Investeringen door talrijke nationale overheden in de afgelopen 15 jaar hebben het GBIF-netwerk in staat gesteld een krachtig platform te creëren voor het vrij, publiekelijk en open delen van biodiversiteitsgegevens. En even belangrijk als de infrastructuur is de wereldwijde en zeer effectieve Community of Practice. Iedereen die deelneemt aan de intercontinentale samenwerkingsverbanden van GBIF draagt zijn of haar hun vaardigheden en kennis over om een steeds bredere toegang tot gegevens met betrekking tot het leven op aarde mogelijk te maken." zei Dr. Tanya Abrahamse, oprichter van SANBI, het Zuid-Afrikaanse Nationale Biodiversiteit Instituut en huidige voorzitter van de GBIF raad van bestuur.

Recente en voortdurende verbeteringen aan de onderliggende infrastructuur van het netwerk hebben geleid tot een grootschalige, bijna realtime infrastructuur die klaar is om voort te bouwen op de snelle recente groei van GBIF.org en om zo nog meer en uitgebreide biodiversiteitsinformatie te publiceren in de komende dagen, maanden en jaren.

Deze verbeteringen kwamen net op tijd, aangezien de gebruikers van GBIF.org meer dan 845 miljard records hebben gedownload in 2017, wat een toename van 200% betekent tegenover 2016. GBIF verwacht dit jaar nog een andere indicator te halen die duidt op de maturiteit van het netwerk: 1 triljoen gedownloade records.

GBIF's wereldwijde infrastructuur levert onderzoekers waardevolle besparingen en efficiëntiewinst op doordat ze informatie uit honderden collecties en databanken over de hele wereld kunnen doorzoeken.

De community zelf biedt ook steeds belangrijkere diensten door mee te werken in open-source tools rond het delen van gegevens en toegang, zoals het Living Atlases-platform, oorspronkelijk ontwikkeld voor de Australische overheid en nu in gebruik of in ontwikkeling in tientallen landen over alle delen van de wereld.

“Als we de grote uitdagingen waarvoor we staan rond de toekomst van landgebruik, natuurbehoud, klimaatverandering, voedselzekerheid en gezondheid willen aanpakken, moeten we efficiënte manieren vinden om alle relevante gegevens samen te brengen en ze begrijpbaar maken om de veranderende wereld en het belang van biodiversiteit hierin te verstaan. Deze mijlpaal laat zien dat de GBIF momenteel is voorbereid op verdere groei en klaar is om de enorme hoeveelheid gegevens te verwerken die we verwachten van andere nieuwe technologieën en bronnen, waaronder environmental sequencing en remote sensing ." zei Donald Hobern, uitvoerend secretaris van GBIF. "

Hoewel het bereiken van 1 miljard waarnemingen een belangrijke mijlpaal is, is er nog veel werk aan de winkel, met inbegrip van de uitbreiding van de samenwerkingsverbanden die nodig zijn om bronnen van biodiversiteitsgegevens die nog niet verbonden zijn via het GBIF netwerk te koppelen. Hiertoe biedt GBIF.org een kant-en-klaar kader om landen en organisaties te helpen lacunes op te vullen in de geografische, temporele en taxonomische dekking van biodiversiteitsinformatie.

Eeuwenlang hebben naturalisten, ontdekkingsreizigers en wetenschappers het leven van de planeet gedocumenteerd. Als zulke biodiversiteitsgegevens gepubliceerd worden via het GBIF-netwerk dan komt ook dit bewijsmateriaal (dat wordt bewaard in natuurhistorische collecties over de hele wereld) weer vrij voor hergebruik, inclusief voor gebruikers uit de landen waar de specimens verzameld werden.

Het gebruik van gestandaardiseerde gegevensformaten en Licencies op GBIF.org elimineren gokwerk en onzekerheid over de termen van zowel het delen en het gebruik van open data biodiversiteit. De wereldwijde index bevat ook een geavanceerd systeem voor het koppelen van gegevens die op de juiste manier zijn geciteerd in het onderzoek (voorbeeld) voor de datasets die dit ondersteunen (voorbeeld) , waardoor wordt gewaarborgd dat de instellingen die gegevens delen (voorbeeld) krediet ontvangen voor hun acties. GBIF blijft ook data papers steunen en verdedigen als een instrument om ervoor te zorgen dat onderzoekers krediet ontvangen voor het werk dat ze leverden door het verzamelen, beheren en delen van interoperabele en herbruikbare gegevens.