Bolomys Thomas, 1916

Genus synonym in Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

AnimaliaChordataMammaliaRodentiaCricetidaeNecromys

5 taxonomy levels for "Bolomys"

According to Interim Register of Marine and Nonmarine Genera