Burkholderia gladioli alliicola

Unranked synonym in NCBI Taxonomy

ProteobacteriaBetaproteobacteriaBurkholderialesBurkholderiaceaeBurkholderiaBurkholderia gladioli

9 taxonomy levels for "Burkholderia gladioli alliicola"

According to NCBI Taxonomy