Maranthes glabra (Oliv.) Prance

Unranked synonym in NCBI Taxonomy

ViridiplantaeStreptophytaMalpighialesChrysobalanaceaeMaranthesMaranthes glabra

20 taxonomy levels for "Maranthes glabra"

According to NCBI Taxonomy