Resource Details

B-VegAna, Anàlisis de Vegetació i Biodiversitat

B-VegAna, Biodiversity and Vegetation Analysis
Description 

B-VegAna és un joc d'eines Java que permet la gestió integral de diversos tipus d'informació sobre biodiversitat: taxonomia, literatura, cites, distribució, etc.

Author(s) 
Font i Castell, X.
Publisher 
Unitat de Botànica. Departament de Biologia Vegetal. Universitat de Barcelona., Wednesday, Jan 01, 2003
Abstract 
B-VegAna (Anàlisis de Vegetació i de Biodiversitat) és un sistema integrat orientat d'emmagatzematge, gestió i anàlisis de dades ecològiques. El paquet està format per diversos programes que poden ser executats de forma independent. <br /> Està format per deu programes (Fagus, Quercus, Ginkgo, Yucca, Zamia, Taxus, Webherb, Wisteria WMS, Welwitschia y Araucaria). Els set primer permeten a qualsevol usuari gestionar dades sobre la biodiversitat mitjançant una interfície moderna i usant mètodes unificats, els tres restants ofereixen serveis web. Després de nou anys de desenvolupament s'han convertit en eines sòlides amb el valor afegit d'interactuar amb grans bases de dades.
Contributors 
De Cáceres, M., Moreno, J., Martí Pino, D., Quadrada, R., Nualart, N., Peyre, G., Benito, J.L., Pérez, D., Torra, J., Nuet i Badia, J., Uribe, F., Pedrochi, C. & Oliva i Cuyàs, F.
Rights holder 
© Unitat de Botànica. Departament de Biologia Vegetal. Universitat de Barcelona.
orc_resource_thumbnail 
B-VegAna, Anàlisis de Vegetació i Biodiversitat thumbnail
Download