Norwegian Institute for Nature Research

Data publisher. More info at: http://www.nina.no

17 Published datasets

Occurrence dataset

Fremmede arter - spredningsvegen «import av planteprodukter»

Occurrence dataset

Kartlegging av dragehode

Occurrence dataset

Verneplan Hjerkinn karplanter

Occurrence dataset

Stabbetorp - Floristiske registreringer 2016

Occurrence dataset

Otter in coastal areas - Carcasses

Occurrence dataset

Kartlegging av spredning av fremmede bartrær

Occurrence dataset

ARKO gamle edellauvtrær

Occurrence dataset

ARKO strandeng

Occurrence dataset

Fish tag database

Metadata-only dataset

Predicted abundance of seabirds in open sea

Occurrence dataset

NINA insect database

Metadata-only dataset

Ocean acidification effects on gobies

Occurrence dataset

NINA Vanndata øvrige arter

Occurrence dataset

NINA Vanndata fisk

Occurrence dataset

NINA insect database

Occurrence dataset

SEAPOP NINA

Occurrence dataset

NINA botanical collection